Bảng giá

Trọn gói đ/m²

249,000

Công trình dân dụng

Khách sạn, Resort

299,000

Bar, cafe, nhà hàng

Công trình dưới 120m²

Phong cách cổ điển

99,000

Sân vườn, Cảnh quan

Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép xây dựng

Giám sát tác giả

Trọn gói đ/m²

249,000

Công trình dân dụng

Khách sạn, Resort

299,000

Bar, cafe, nhà hàng

Công trình dưới 120m²

Phong cách cổ điển

99,000

Sân vườn, Cảnh quan

Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép xây dựng

Giám sát tác giả

Trọn gói đ/m²

249,000

Công trình dân dụng

Khách sạn, Resort

299,000

Bar, cafe, nhà hàng

Công trình dưới 120m²

Phong cách cổ điển

99,000

Sân vườn, Cảnh quan

Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép xây dựng

Giám sát tác giả

Miễn phí thiết kế

Free

KHI THI CÔNG TRỌN GÓI

Phần thô, Hoàn thiện, Nội thất

2,699,000 - 2,999,000

Công trình dân dụng

Cửa hàng

Phong cách cổ điển

2,899,000 - 3,299,000

Bar, Cafe, Nhà hàng, Karaoke

Khách sạn, Resort, Cao ốc

Hầm nhân hệ số 1.7 đến 2.0

Bán hầm nhân 1.5 đến 1.7

Sân thượng, mái hệ số 0.5

*Giá chưa tính cọc, cừ tràm

 
Phản hồi của bạn